VOLUNTEERS

Team WiSE

Our volunteers
Aditya Kulkarni
Amar Belkhede
Amruta Parulekar
Ayush Bangar
Chaitanya Katti
Deepak Sarode
Dhanesh Prabhu
Garima Dewangan
Harsh Raj
Indrayani Tayde
Jahnvee Tailor
Jivkant Roy
Kastur Roy
Kimaya Shikarkhane
Krisha Shah
Kumkum Narang
Mahesh Kumar
Mayur Morey
Nandini Bhadoria
Paavan Gouniyal
Prakash Rathod
Prince Chouhan
Raginee Kumari
Rajan Maurya
Ranga Namratha C.T
Ruchi Singh
Sanjhi Priya
Satyabrata Sahu
Satyajeet Das
Shrawani Dandge
Shubhhi Singh
Sudarshan Pillai
Sumit Khalapure
Taha Mohammad
Vineet Mankani